Skleněné pohraničí

Výroba skla v oblasti dnešního polsko-českého pomezí má staletou tradici. Hornatý terén, zdroje křemenného písku, čistá voda a dřevo jsou rájem pro skláře. Snahu sklářských designérů však zaznamenalo až 20. století. Barevné sklo, vytvořené v uměleckých zařízeních v Polanica Zdrój iniciovaných Zbigniewem Horbowym, kdysi podceňované, dnes získává nový život v Polsku díky sběratelům a zvláštní módě designu v 70. letech 20. století. V Železném Brodě, kde ve druhé polovině 20. století vytvářel svá díla jeden z největších českých sklářských designérů Stanislav Libenský, škola sklářského řemesla funguje již 100 let.

Sklo se na polsko-českém pomezí vyrábí již po staletí a proměňovalo se zde v designové divy. Až ve 20. století se však objevila jména slavných designérů, jejichž sklářské práce byly žádané ve světě i v polských a českých galeriích.

V roce 1974 založil Zbigniew Horbowy uměleckou sklárnu "Barbara" v huti Sudety. Vyrábělo se zde barevné sklo, které je dnes známé po celém světě. Z huti "Barbara" zbyla jen budova a jedinými svědky historie jsou tak barevná skla, která zachraňují sběratelé před zapomněním.

Horbowého sklo se v internetových aukcích prodává za nemalé částky a v Polsku jej můžete vidět téměř v každé domácnosti. Po smrti Horbowého, který žil, tvořil a zemřel ve městě Polanica-Zdrój, byla v roce 2019 v místní knihovně otevřena výstava věnovaná jeho celoživotnímu dílu – ve skromných vitrínách zde můžete vidět exponáty zapůjčené od obyvatel Kladska. Výstava se těšila velkému zájmu.

Organizátoři po ní uspořádali další výstavu věnovanou tentokrát stále žijícímu a tvořícímu umělci, který je také spojen s hutí Sudety a Barbara, Stefanu Sadowskému. Sběratelé, paní Małgosia Bąk a pan Marek Kraus, představují svou sbírku skla z Kladska nikoli ve vitrínách, ale u sebe doma, kde žijí se svými dětmi. Vyprávějí o své sběratelské vášni a lásce ke sklu. Paní Małgosia jí nakazí snad všechny. Díky šťastnému osudu se paní Małgosi podařilo setkat se s panem Stefanem Sadowskim, který sběratelce ukázal svůj ateliér. Vyprávěl také o starých časech a vlastnoručně podepsal zapálené sběratelce vázu ze své vlastní tvorby!

Pan Stefan Sadowski nás ve svých příbězích zavede i do Železného Brodu, kde žil a tvořil nejznámější český sklářský designér Stanislav Libenský spolu se svou ženou Jaroslavou Brychtovou. Jeho díla jsou známá po celém světě. A navštívíme i sklářskou školu, na které Libenský studoval a později byl také jejím ředitelem. Ta nyní slaví 100 let od svého založení.

Již po staletí trvá v České republice sklářská tradice, o čemž svědčí i masy studentů řemeslných škol. Setkáme se zde s mladými lidmi, kteří chtějí spojit svou budoucnost se sklářským designem, představíme historii školy, která vznikla jako jediná českojazyčná sklářská škola mezi německojazyčnými školami.

Své putování za sklářskou historií zakončíme tím, že v České republice se o její kontinuitu budou starat mladé generace, u nás se o to postarají mladí sběratelé - jako například dcera paní Małgosie, Wiktoria.

Celé téma propojují komentáře paní Eweliny Kwiatkowské z muzea v Nyse - expertky na příhraniční sklo, a také archivní fotografie TVP a České televize.