na kolejích

Na mapě polsko-českých hranic najdete místa připomínající časy historických vlaků. Můžete zde obdivovat historické parní lokomotivy, úzkorozchodné železniční trasy, zapomenuté trasy a památky na stanicích a kolejích, o které se starají nadšenci polské a české železniční dopravy, kteří chrání tyto perly před zapomněním a vracejí se k těm, které jsou inspirovány železniční historií.

- Můj příběh s železnicí se začal odehrávat právě na tomto místě, ve městě Jaworzyna Śląska. Když mi bylo 5 let, poznal jsem na výletě trať po té nejlepší stránce, staré koleje plné mraků páry, píšťaly parních lokomotiv, železničáře v uniformách s orlem na čepici, kteří všem pomáhali. Díky tomuto městu Jaworzyna Śląska se ve mně probudila vášeň, která je nyní neodmyslitelnou součástí mého života.

Železniční muzeum bylo ve městě Jaworzyna Śląska založeno v prostorách historického lokomotivního skladu. Všechny vystavené exponáty popisují historii kolejových vozidel 19. a 20. století. Bohatá sbírka lokomotiv, parních lokomotiv, vozů láká i zahraniční hosty. Navštívila ji také Katarzyna Martečíková.

- V rodině je nás již 6 strojvedoucích. Toto povolání se dědilo po generace - od mého dědečka, strýce, táty. Byl to jeho nápad. Dokončila jsem železniční školu v Jaworzynie Śląskiej, tehdy ale v Polsku nebyla práce, protože to bylo pár let před tím, než jsme vstoupili do Evropské unie v roce 2002, a tehdy ke mně přišel můj táta a řekl mi: Poslouchej, budeš dělat strojvedoucí. Já jsem se na něj podívala a řekla: Tati, ty ses zbláznil! Já? Žena? A on: No co? Mohla bys to dělat. Jeho nápad se mi nakonec zalíbil, ale tehdy mě v Polsku nepřijali.

Slezský železniční spolek organizuje projížďky jedinečnou trasou důlního vlaku vedoucí prostředím Ostravsko-karvinských dolů. Tyto projížďky lákají řadu cestujících, kteří jsou milovníky průmyslového prostředí. Na jednotlivých zastávkách mají cestující jedinečnou možnost vidět a také si vyfotografovat průmyslové a technologické objekty vryté do krajiny této části Slezska.

- Tato trasa sloužila kdysi ke svozu uhlí z celého okolí. Bylo zde okolo 300 šachet. Touto cestou se uhlí přiváželo do Ostravy, kde bylo tříděno a dále distribuováno - říká Ladislav Antalec.

Přestože to není od stanice Rudy k české hranici daleko, a od Ostravy je to asi 60 kilometrů, tato trasa se nedá absolvovat vlakem. Stanice Rudy vznikla na přelomu 19. a 20. století a byla důležitým bodem hornoslezských železnic. Nachází se na turistické trase Szlak Zabytków Techniki Slezského vojvodství.

- Úzkorozchodná železniční stanice Rudy je stará 120 let. Je to jedinečné místo a přesto, že nyní říkáme, že se jedná o úzkorozchodnou železniční trať, byla postavena jako tramvajová linka a zastávka. Zajímavým faktem je, že zde byla opravena veškerá kolejová vozidla této linky – říká Krzysztof Kopeć.

Tyto sentimentální vzpomínky nás zavedly také ke stanicei ve Frýdlantu. Tato stanice je sice symbolická, ale díky několika vášnivým fanouškům je plná železničních památek.

- Historie naší železniční trati je velmi zajímavá a pestrá. Při pohledu zpět lze říci, že dnes by tato trať spojila tři národy - Němce, Poláky a Čechy - a to nejen doslova. Snažíme se tyto národy propojit i mentálně. A to v tom nejlepším slova smyslu. Naším cílem je zachování alespoň části tohoto krásného příběhu, části toho, co zde bylo – říká Jiří Kořínek z Muzea Frýdlantských okresních drah.