Zachráněni před zapomněním

Stojí u nás kostel, jehož historie je tak bohatá jako dějiny Dolního Slezska. Svatyni stavěli, přestavovali a později renovovali katolíci a husité. Dnes je to živá ukázka ekumenizmu – říká kněz Piotr Rozpędowski. Dnešní Gęsiniec vznikl ještě v 17. století jako osada husitů, uprchlíků z Čech. Tehdy to byl Husinec.