Krkonošské stezky malíře Hofmana

Hofmanovy vycházky se konají ve Sklářské Porubě již od roku 2010 – vždy 27. dubna v den narození Wlastimila Hofmana, bez ohledu na den v týdnu nebo atmosferické podmínky. I přes nepřízeň počasí se vždy najdou tací, kteří chtějí zavzpomínat nebo poznat umělcovu osobnost, navštívit místa, ve kterých žil nebo pobýval, když se po druhé světové válce osídlil ve Sklářské Porubě a zůstal tam spolu se svou milovanou manželkou až do své smrti.