Spolu na hranici

Česko-polské pohraničí nabízí díky unikátní historii i pestré současnosti zajímavé možnosti pro audiovizuální projekty, jež by tuto oblast smysluplně objevovaly a představovaly. Důležitý je přitom akcent nejen na prvoplánovou atraktivitu, ale také na souvislosti, které tyto regiony na obou stranách dnes už zcela volně prostupné hranice ukrývají.

Klíčovým novinářským přístupem bývá hledání odlišností. Je ovšem pozoruhodné, poučné a především mimořádně zajímavé pokoušet se hledat motivy, které lidi spojují, motivují a hlavně naplňují. Téměř třicet let po pádu železné opony, která paradoxně rozdělovala i národy, které k sobě měly historicky, jazykově, kulturně i mentálně blízko, vznikají úplně nové vazby, komunity, projekty. Česko-polské pohraničí je přesně tím místem, kde lze příběhy prolínání vztahů najít a sledovat.

Pořad Spolu na hranici nabízí ucelenou sondu do života lidí, kteří žijí v oblastech souvisejících s česko-polskou hranicí. Obsáhlý dokumentární cyklus je členěn do logických sérií tak, aby byl divácky atraktivní a zároveň pestrý, silný a objevný.

Šestnáctidílný dokumentární cyklus nabízí dvě série po osmi dílech – klasický cestopis a cestopis s akcentem na historický kontext.

Jeden cyklus ze dvou dokumentárních sérií

Ambicí autorů, kteří mají s touto lokací velké zkušenosti, je nabídnout v jednotlivých sériích komplexní pohled na život v těchto regionech. Autoři vnímají výjimečnost této oblasti a jejich zkušenosti s předchozími projekty, mezi něž patří například divácky úspěšný cyklus Hranice bez hranic, jsou zárukou kvalitního výsledku.

Společně s renomovanými odborníky

Stejně jako v minulých projektech, i nyní autoři pracují s týmem renomovaných poradců, do kterého jsou nominováni experti z různých institucí na obou stranách hranice. Jsou to lidé, kteří mají ke konkrétním tématům co říci. Role těchto expertů je primárně konzultační, ale v řadě případů se podílejí na reálné přípravě námětů a scénářů. Výsledné dokumenty jsou objevné a v odborném kontextu zcela seriózní, díky čemuž jsou použitelné i pro vzdělávání, případně pro další studium v reálném čase, ale také v dohledné či vzdálenější budoucnosti.

Tři klíčové priority

Autoři při výběru témat dbají na tři klíčové priority, které jsou zásadními východisky pro strukturu jednotlivých dokumentů. První prioritou je silný příběh, druhou geografická vyváženost a třetí žánrová pestrost. Všechny priority vycházejí z klíčového motivu, kterým je ambice zaznamenat pozitivní vývoj ve vztazích a také ve vzájemné kulturní, ekonomické a edukativní motivaci.

Trvalá hodnota, edukativní bonus

Všechny dokumenty jsou pracované tak, aby byly obrazově atraktivní, přinesly silné příběhy a bonusem každého z nich je významná edukativní hodnota. Zároveň jsou všechny připravené taky, aby obstály v konkurenci jiných pořadů a byly, díky své kvalitě, reprízovatelné i v budoucnu. Celý projekt tím získává trvalou hodnotu.

Společný a zkušený tým

Klíčovým realizátorem projektu je společný tým, který se podílí na všech důležitých složkách výsledného produktu. Ambicí autorů je vytvoření týmu, který v klíčových profesích bude pracovat společně od samého počátku až po postprodukci. Tento způsob práce umožní dramaturgické složce smysluplné hledání souvislosti a objevování nových pohledů na třeba mnohdy již známé věci. Tento postup je samozřejmě důležitý také pro výsledek, který nabídne silný a kompaktní tvar.

Jednotlivé audiovizuální série

Chytrý a pozitivní cestopis

V dokumentárních sériích, ze kterých je celý projekt složen, má své místo chytrý a pozitivní cestopis, který objevuje výjimečná místa a představuje je v současných i historických souvislostech. Cestopis je velmi populárním dokumentárním žánrem. Pořad Spolu na hranici je výjimečným mimo jiné i tím, že dynamická proměna mnoho let prakticky stagnujícího prostředí bude na obrazovce viditelná v reálných souvislostech. To je velmi zajímavé a mimořádně poučné i motivující. Dokumentární cyklus má půdorys tradičního cestopisu se vším, dobrým, co v sobě tento formát ukrývá. Tedy obrazovou zajímavost, tematickou pestrost i napětí při objevování neznámého.

Ambicí autorů je hledat takové oblasti na obou stranách hranice, které je možné logicky propojit. Cestopis je nejen objevnou podívanou, ale může také sloužit jako návod či inspirace pro výlety a cesty za poznáním. V oblasti kolem hranice totiž stále platí léty kódovaná klišé, která výletníky svazují a jen málo je lákají do země sousedů. Změnit pohled na tyto zažité stereotypy je pro dokumentaristy velkou výzvou.

Formálně je dokument strukturován tak, že společný filmařský tým vybírá společné téma, které mapuje. Klíčem pro vytyčení oblasti je dostatek zajímavostí a lákadel. Přitom je vždy důležité, aby v každém dokumentu byla představena lákadla různých druhů – přírodní, historická, architektonická a podobně.

Zajímavý je i úhel pohledu na prezentované prostředí. Na dramaturgické stavbě se totiž budou podílet autoři z obou stran hranice.

Společné osudy, společné dějiny

aneb cestopis s akcentem na historický kontext

Další série se věnuje historickým událostem a souvislostem. Existuje totiž mnoho míst, kudy doslova procházely dějiny. Výběr historických milníků respektuje klíčové události posledního století, jež ovlivnily životy obou národů a vztahy mezi nimi. Jedná se o velké i malé dějiny v tom nejlepším slova smyslu.

Mimo jiné se jedná o okolnosti druhé světové války, vzniku obou států, série reflektuje také moderní dějiny, tedy například příběhy spojené s činností Československo-polské solidarity. Nechybí zde i důležité události novodobých dějin, které jsou pro současný život obou národů klíčové. A sice vstup obou zemí do Evropské unie a později zařazení do schengenského prostoru. I v této sérii autoři pracují dokumentárním způsobem. Všechny události jsou vyprávěny prostřednictvím příběhů.

Formálně autoři s touto sérií pracují jako s dokumenty, jejichž osou jsou vždy konkrétní příběhy rámované do současných souvislostí, které se opírají o paměť lidí i konkrétních míst. V této oblasti panuje mnoho nedořečeného, nevysvětleného. Velmi často se přitom jedná o mimořádná témata, která ovlivnily vztahy obou zemí. Některá témata mohou být v jistých ohledech tabu, ale díky serióznímu přístupu a také časovému odstupu je možné a zajímavé je otevřít a pojmenovat. I v příbězích spojených s nedávnou minulostí je možné přitom objevit nejen to, co oba národy ještě nedávno rozdělovalo, ale také to, co je spojuje a spojovalo.

Autoři se věnují také fenoménům, které k pohraničí přirozeně patří a skrývají jistou dávku tajemství a dobrodružství. Dnes se jejich připomínání věnují různé spolky, které se snaží oživovat legendy vycházející z pravdivých příběhů. Mezi takové patří třeba pašeráctví nebo kriminální jevy v okolí přirozených historických obchodních cest. Zajímavý je také lokální religiózní kontext s konkrétními příběhy, jež ovlivnily místní krajinu a vztahy, související například s dozvuky husitství.