o projektu

Česko – polské pohraničí nabízí, díky unikátní historii i pestré současnosti, zajímavé možnosti pro audiovizuální projekty, které by tuto oblast smysluplně objevovaly a představovaly. Česká televize, Televizní studio Ostrava a TVP S.A. Wroclaw se společně a dlouhodobě zabývají česko-polskou tematikou. Pořady Hranice dokořán – Rozmówki polsko-czeskie a Hranice bez hranic, které partneři společně připravili a odvysílali, se setkaly s výraznou diváckou odezvou a zájmem.

„Oba partneři navazují na dosavadní úspěšnou spolupráci v rámci programů přeshraniční spolupráce,“ říká projektová manažerka Xenie Kaduchová a pokračuje: „V programovém období 2014 – 2020 programu INTERREG V – A vznikl nový projekt s názvem Okno do pohraničí, jehož výstupem jsou dvě série dokumentárních pořadů. První z nich je chytrým cestopisem, který zobrazuje příhraniční prostor v celé šíři jeho přírodního, kulturního a lidského bohatství. Druhá je unikátním, společným historickým dokumentem, který vůbec poprvé přináší společný pohled na dějiny obou států.“

A jak vlastně takový projekt vzniká?

„Klíčovým realizátorem je společný tým, který se podílí na všech důležitých složkách výsledného pořadu a pracuje společně od samého počátku až po postprodukci,“ přibližuje dramaturg pořadu Josef Albrecht a dodává: „Tento způsob práce umožňuje dramaturgické složce smysluplné hledání souvislostí a objevování nových pohledů.“

„Scénaristé obou studií společně připravili jedinečné scénáře, které se staly základem díla. Dramaturgové společně s režiséry vytvořili dramaturgickou, obrazovou a režijní složku díla. V rámci projektu vznikl společný filmový štáb, složený z profesionálů obou studií, který pod vedením střídavě českého a polského režiséra natočil filmový materiál ke všem dílům pořadu,“ doplňuje producentka TVP Wroclaw Katarzyna Kozlowska – Domańska.

V zázemí obou studií pak probíhaly postprodukční práce, při kterých byl filmový materiál sestříhán, ozvučen, opatřen komentářem, hudbou a titulky. V této fázi spolupráce byl na odborných pracovištích partnera přítomen režisér nebo dramaturg a vedl veškeré postprodukční práce.

„Tímto systémem si vzájemně poskytujeme podporu a dohled nad tvorbou finální podoby díla, které je jedinečné svou tematikou, autorským pojetím a především způsobem vzniku,“ říká scénaristka Magdalena Matkowská – Jerzyk. Její kolegyně, režisérka Paula Jakubowska dodává: „ Jde o dílo, které je výsledkem společné práce českých a polských televizních specialistů, kteří v rámci v rámci projektu hledali společná východiska a kteří se na společné cestě navzájem obohacovali nejen profesně, ale také lidsky.“

Výsledné dílo je obrazem této oboustranně zajímavé spolupráce.

Projekt nese název Okno do pohraničí. Z dramaturgických důvodů nesou pořady název Spolu na hranici na české straně a na straně polské Okno na pogranicze.

Projekt Okno do pohraničí, registrační číslo CZ.11.4.120/0.0./0.0./16_026/0001071, je financován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu Interreg V- A Česká republika – Polsko částkou 442 934,23 euro. Celkové náklady projektu činí 521 099,09 euro.